Høringssvar fra Umesamisk ressurssenter

Dato: 15.11.2021

Vedlagt er vår kommentar til saqmeloven som pdf fil.

mvh Umesamisk ressurssenter

Rivojen Jørn Magnus

Vedlegg