Høringssvar fra Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus (SANKS), Sámi Klinihkka