Høringssvar fra Alta kommune

Dato: 04.11.2021

Høringsuttalelse om forslag til endringer i samelovens språkregler fra Alta kommune

Vedlegg