Høringssvar fra Sør-Varanger kommune

Dato: 15.11.2021

Samisk råd i Sør-Varanger kommune leverer høringsinnspill.

Mvh

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

Sør-Varanger kommune

Vedlegg