Høringssvar fra Norges Kommunistiske Parti

Dato: 20.01.2021

Svar fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud).

Portforbud må ikke blir en del av smittevernloven!

NKP mener at portforbud er et særdeles ytterliggående inngripende tiltak. Det er unødvendig å gi myndighetene en slik fullmakt ved innføring av portforbud i loven.

Kreftene som innførte dette i Norge sist, under andre verdenskrig, avviste vi én gang for alle. Det er ingen krigstilstand i Norge i dag som er en trussel mot rikets sikkerhet eller selvstendighet. Et portforbud er et helt uforholdsmessig inngrep og forslaget bryter med norske demokratiske tradisjoner.

Ingen vitenskapelig forskning viser at portforbud verken bekjemper viruset eller at viruset smitter mer noen timer i døgnet enn andre.

Forslaget vil ramme fattige mer enn rike. Om regjeringens forslag blir vedtatt vil arbeiderklassen nok en gang bli taperne og vinnerne bli kapitalens økonomi. «Hold dere hjemme, mens vi fire-dobler strømregningen», for eksempel.

Forslaget bryter med menneskerettighetenes artikkel 13: «enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» I Norge har vi gode tradisjoner med folks rett til å bruke fellesarealer og allemannsrett. Dette har også vist seg å ha positive effekter i pandemi-tiden og forbedret folkehelsen og dødeligheten har gått ned, når flere prioriterer mosjon i norsk natur.

Det er ikke nødvendig at myndighetene får enda mer makt og kontroll over innbyggerne. Det har myndighetene allerede rikelig av i de tiltakene som til enhver tid gjelder for å begrense smitten. Artikkel 1 i menneskerettighetene sier blant annet at alle mennesker «er utstyrt med fornuft og samvittighet». Med forslag om portforbud antyder myndighet mistro til egen befolkning. Norges befolkning har i pandemien vist at de kan tenke selv og er flinke til å begrense smitten, der myndighetene har lagt til rette for at dette kan innfris.

Myndighetene har brist i logikken, når de foreslår portforbud for en allerede lydig befolkning med lavt smittetall, og samtidig tillater infiserte (amerikanske) NATO-soldater tidenes militærøvelse på norsk jord midt under en pandemi.

Forslaget om lovendring kommer slett ikke fra folket. Myndighetene må ikke gis anledning å ilegge portforbud. Myndighetene må vise tillit til egen befolkning.

I og med at myndighetene i flere saker utøver manglende rettsikkerhet for arbeiderklassen i Norge, mener NKP at det er feil å gi de samme myndighetene mulighet for å innføre portforbud i befolkningen. NKP avviser myndighetenes forslag om portforbud.