Høringssvar fra Nordea Bank Abp, filial i Norge

Dato: 18.11.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Nordea i sak 22/3893 om forbud mot returprovisjon

Vedlegg