Høring - forslag om frist for innsendelse av søknad om godkjennelse av FoU-prosjekt etter Skattefunn-ordningen (skatteloven § 16-40)

Høringsfrist 08.06.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: