Høringssvar fra Karalaks leir- og utfartssenter

Dato: 16.06.2021

Det vil bety mye for vårt leirsted Karalaks leir-og utfartssenter om vi fikk bredbånd. Vi har ikke mulighet til å tilby Internett der gjester kan streame da vi kun har tilgang på begrenset internett innenfor den økonomiske rammen vi kan stå inne for med vår omsetning. Leirstedet drives endel på dugnad via frivillige organisasjoner for barn og unge, og vi har en omsetning på omkring 6-700.000,- NOK i året. Vi leier ut til turister, forsvar, Røde kors (ferie for alle), frivillige organisasjoner og menigheter. Slik mulighetene er nå for internet, må vi alltid begrense tilgang og bruken for de som leier. Vi ligger omtrent 800 meter fra tilknytning til nærmeste bredbånd idag, med den eventuelle nye ordningen vil vi kunne installere oss der.