Høringssvar fra De regionale arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved Helseforetakene i Norge

Dato: 01.11.2021

Landets regionale arbeids- (og miljø)medisinske avdelinger veileder og samarbeider bredt med bedriftshelsetjenestene (BHT) i forhold til bl.a. pasientutredninger, utdanning, kurs, forskning/prosjekter og veiledning ved problemstillinger. I og med at en av avdelingenes viktigste oppgaver er faglig å bidra til at BHT lykkes i sitt samfunnsoppdrag, vil vi gjerne avgi høringsuttalelse i denne sak.

Vi anerkjenner det langvarige arbeidet som ligger bak høringen, både igjennom evalueringsarbeidet i 2016, fulgt opp av en uavhengig vurdering av bedriftshelsetjenestens funksjon i 2017 og påfølgende høring som kulminerte i utviklingsprosjektet som har ledet frem til denne høringen.

Det bemerkes at selv om dette arbeidet er utført av viktige instanser i arbeidslivet er det uheldig at det i så liten grad har blitt innhentet råd og kompetanse fra det arbeidsmedisinske fagmiljø ved de regionale helseforetakene som fungerer som spesialisthelsetjeneste for bedriftshelsetjenestene. Vi innehar stor lokal kunnskap om arbeidslivsutfordringene i de ulike regionene og er også tungt involvert i de helsemessige konsekvensene av utilstrekkelig arbeidsmiljøarbeid i bedriftene.

Vedlegg