Høringssvar fra Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Dato: 29.10.2021

Vedlagt høringssvar fra Akan kompetansesenter.

Vedlegg