Høringssvar fra Den norske kirke ved Kirkerådet

Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel - Kirkerådets kommentarer

Dato: 26.11.2018

Svartype: Med merknad

Kirkerådet vil støtte de foreslåtte endringene i forskrift 20. november 1992 om registrering og melding av vigsel § 5. Den norske kirke har i dag ikke noe enhetlig fagsystem for administrering av vigsler, men jobber med å etablere fellesløsninger for alle organer i kirken. Mulighet for å sende vigselsmeldinger digitalt er noe som vil bli tatt med i denne prosessen.