Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Høringssvar Bufdir - Endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Dato: 26.11.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg