Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Dato: 26.11.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.