Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud

Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Dato: 23.11.2018

Svartype: Uten merknad