Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner - JURK