Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dato: 29.03.2022

HK-dir har registrert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.