Høringssvar fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Dato: 19.04.2022

Høringsnotat fra Norsk Arbeidsmandsforbund - se vedlegg.

Vennlig hilsen

Trond Erik Thorvaldsen

kommunikasjonsjef

trond.erik.thorvaldsen@arbmand.no

Vedlegg