Høringssvar fra Norges Kvinne- og familieforbund

Dato: 19.04.2022

Vi har lagt svaret som vedlegg

Vedlegg