Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Dato: 19.04.2022

Viser til vedlagt pdf.

Vennlig hilsen

JURK

Vedlegg