Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 19.04.2022

Vedlagt følger Advokatforeningens høringssvar.

Vedlegg