Høringssvar fra Bodø kommune

Dato: 15.03.2022

  1. Bodø kommune slutter seg til foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven.
  2. Endringer som medfører økte økonomiske forpliktelser for kommunen kompenseres gjennom rammeoverføringene fra staten.
  3. Behov for deltid drøftes to ganger i året.