Høringssvar fra SAFE

Dato: 19.04.2022

  1. SAFE slutter seg til foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven uten noen merknader