Høringssvar fra Kabinansattes Forbund og Norsk Flygerforbund

Dato: 21.03.2022

Da det elektroniske skjemaet oppgir at vi har limt inn koder som ikke er akseptable, uten at vi kan se hva dette dreier seg om, har vi vedlagt høringssvaret i sin helhet.

Vedlegg