Høringssvar fra Samfunnsbedriftene

Dato: 06.04.2022

Vedlagt følger Samfunnsbedriftenes uttalelse til forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

Vedlegg