Høringssvar fra Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Dato: 01.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Organisasjonen for Private Barnehager i Larvik (OFPB)

OFPB mener vi ikke trenger en ny «mobbelov» i barnehagene, siden vi gjennom rammeplanen allerede er pålagt å jobbe forebyggende for å unngå utestengelse og mobbing. Det kunne knapt stått tydeligere hva som kreves av de ansatte i barnehagen. Vi har mener at mer kunnskap om forebygging av mobbing i barnehage, og bedre bemanning, er langt viktigere virkemidler enn en lovendring. Flere krav, uten flere hender, skaper ikke en mobbefri barnehage.

OFBB støtter forslaget om en mer uavhengig tilsynsmyndighet.