Høringssvar fra Utdanningsforbundet Stjørdal

Dato: 04.10.2019

Svartype: Med merknad

Lokallaget har sendt ut en sammenfatning av Utdanningsforbundets kommentarer til Høringsforslaget. Dokumentet som er vedlagt er punkter klubbene stiller seg bak.

Med vennlig hilsen Utdanningsforbundet Stjørdal.

Vedlegg