Høringssvar fra Modum kommune

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Planen løfter viktige perspektiver for barns hverdag i barnehagene.

Endringen krever en nasjonal plan for kompetanse og implementering av nye krav.

Krav om ytterligere systematikk og dokumentasjon vil medføre behov for å se på hva som er forsvarlig ledelesressurs i barnehagene.