Høringssvar fra Eik vestre barnehage

Dato: 08.11.2019

Svartype: Med merknad

Tydelige presiseringer i endringene er bra.
Det er positivt at vi skal gi tilbakemeldinger til hverandre om vi erfarer/oppdager at barn blir krenket.
Hvordan barn blir oppdaget og sett, er også svært avhengig av hvordan vi strukturerer og organiserer hverdagen i barnehagen. Og at bemanningen ikke er tilstrekkelig.
Sitat "Det som er best for barn skal være et grunnleggende hensyn ift arbeid med barn" - flott at dette står.