Høringssvar fra Samarbeidsutvalget i Juvikstølen barnehage

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Samarbeidsutvalget i Juvikstølen barnehage er positiv til innføring av en aktivitetsplikt for barnehagen for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø, men innføring av en aktivitetsplikt vil kreve finansiering fra staten. Det er en forutsetning at bemanningsnormen for barnehager innføres for hele åpningstiden til barnehagen for å kunne ivareta det nye lovkravet.