Høringssvar fra Kompetanse Norge

Dato: 21.10.2019

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Kompetanse Norge har registrert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.