Høringssvar fra Berit Bae

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Jeg har lagt inn mitt høringssvar som vedlagt PDF fil - se vedlegg

Vedlegg