Høringssvar fra Nettverk i Sola kommunes kommunale barnehager

Dato: 04.11.2019

Svartype: Med merknad

Det er ønskelig med en mer tydelig definisjon på hva er mobbing i barnehagen. Idag støtter vi oss til Ingrid Lund og Pål Roland sine, men disse spriker noe.

Det er også ønskelig å støtte seg mer til hva forskning sier. Det er viktig å ha med samarbeid og tiltak inn i hjemmesituasjonen på lik linje som det blir viktig med tiltak i barnehagen.