Høringssvar fra SU i SSkjeggestadåsen barnehage

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

"En skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der en voksen i barnehagen krenker et barn. De som mottar varsel om slike forhold skal straks undersøke forholdene og sette inn tiltak."

Merknad: ønsker presisering av hvem voksen i barnehagen er. Gjelder det både foreldre og ansatte?

Merknad: Aktivitetsplan, litt usikre på hva en aktivitetsplan skal inneholde?