Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 12.11.2019

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt høringsinnspill om endringer i barnehageloven. Ansvarlig saksbehandler Live Kroknes Berg, live.kroknes.berg@ffo.no.

Vedlegg