Høringssvar fra Foreningen for private barnehager i Asker (PIA)

Dato: 05.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra private barnehager i Asker (PIA)

Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven

Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.

7.4 PIA støtter departementets forslag. Det bør utarbeides en veileder som definerer hva som ses på som mobbing, utestengelser m.m

8.4 PIA støtter departementets forslag

9.4 PIA støtter departementets forslag. Kommentar: Der foreldre og barnehage ikke er enige i det faglige skjønnet - hvem vurderer dette da? Hvem er klageinstans der foresatte og barnehage ikke er enige? PIA foreslår en uavhengig tilsynsmyndighet sammenlignet med nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager eventuelt fylket.

10.5 PIA støtter ikke forslaget da vi frykter konsekvensen for våre eksisterende medlemsbarnehager. Hvis forslaget likevel skal innføres mener PIA at dette ikke få tilbakevirkende kraft men kun gjelde ved godkjenning av nye barnehager.

11.4 PIA støtter departementets forslag.

12.4 Vi støtter ikke departementets forslag. Pia ønsker at tilsyn med både økonomi, kvalitet og innhold for både private og kommunale barnehager, samles til et faglig kompetent og uavhengig nasjonalt tilsyn.