Høringssvar fra Utdanningsforbundet i Nedre Auren Gårdsbarnehage

Dato: 06.11.2019

Svartype: Med merknad

Tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet fra Klubben til Utdanningsforbundet i Nedre Auren Gårdsbarnehage.

- At det blir en plikt å dokumentere hvilke tiltak vi setter i gang om et barn ikke har det trygt eller godt i barnehagen, gjør at statusen til barnehagelæreren øker.

- Vi ser at det nye lovforslaget stiller krav til kompetente ansatte i barnehagen. Vi mener det derfor bør komme flere pedagoger inn i barnehagen.

- Vi ser også at vi trenger mer tid til å kunne dokumentere, undersøke og sette opp tiltak som skal følges opp og evalueres. Vi mener det bør ses på pedagogenes ubundne arbeidstid. Denne har stått på stedet hvil i mange år.

- Det er fint at det kommer en definisjon på hva krenkelser kan være, og at det også påpekes at sosialt akseptable utsagn ikke er krenkende. Men hva mener dere er sosialt akseptable utsagn? Kommer dere også med definisjoner på det?

- Har dere tenkt på det at det kan bli problematisk om det er den som er vitne til krenkende handlinger, som skal være ansvarlig for oppfølging og dokumentasjon? Om dette er folk som ikke har kompetanse på å gjøre nettopp denne jobben som barnehagelærere har en treårig bachelorgrad i, så kan oppfølgingen og dokumentasjonen bli deretter.

- Vi ønsker oss noe tydeligere spesifisering om hvor mye som skal dokumenteres, selv om vi ser i høringsnotatet at det skrives at det ikke skal dokumenteres for mye. Men hva betyr det?