Høringssvar fra Holtalen kommune

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Kommentar til del 3 - Regulering av kommunen som barnehagemyndighet.

Forslaget "Barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene" vil få konsekvenser for små kommuner.

Som beskrevet i høringsmnotatet har ofte barnehagemyndigheten i små kommuner andre oppgaver innen samme sektor. Det kan i mange sammenhenger være en fordel at barnehagemyndigheten kjenner barnehagene i sin kommune. Dette med tanke på at de skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. God kjennskap/kommunikasjon med barnehagene kan føre til at kvaliteten på veiledning/tilsyn blir bedre enn om tilsynsmyndigheten har et uavhengig forhold til sine tilsynsobjekter.

For små kommuner vil det nye lovforslaget også få økonomiske konsekvenser. Interkommunale tjenester er ofte mer kostbare enn lokale løsninger.

Vi mener det bør være et krav om at den som skal ha rollen som barnehagemyndighet i en kommune skal ha barnehagefaglig bakgrunn.