Høringssvar fra Barnehagene i sentrum øst, Porsgrunn

Dato: 13.11.2019

Tilbakemeldinger:

* Vi i vår barnehage mener at det bør komme flere fagpersoner inn i barnehagene. Vi trenger kompetente voksne vil utføre sitt arbeid profesjonelt.

* Vi trenger også arenaer for opplæring av vikarer som lærer hvordan vi arbeider med barn.

* Vi ønsker tiltro/tillit til fagpersoner og vår profesjon.

* Vi tenker raskt at det i ettertid av denne loven - vil komme et arbeid som omhandler relasjonsbygging! Vi ønsker ikke et systematisk avkrysningsskjema - hvor vi ikke kan måle omsorg, lek og relasjonsarbeid. Det bør da legges opp til målbare spørsmål! samtidig som det bør være en vis grad av frihet for barnehagene selv til og lage gode planer.

* Hva er krenkelser? definisjon?Vi mener at dere bør pålegge barnehagene til å arbeide med de ulike begrepene slik at det er/blir gjennomarbeidet hos hver enkelt ansatt- først da blir temaet flyttet til sitt indre.

* Vi mener at barnehager må ha daglig ledelse tilstede.

* Leder må se hva som foregår på "gulvet"

* Leder må være lett tilgjengelig, slik at aktivitetsplikten når raskt dit den skal og motsatt.

* Det er viktig å få med alle som arbeider med barn.

* Arbeidspress kan føre til utålmodige voksne som da ikke utfører handlinger og faget profesjonelt.

* Vi mener at føringer som legges - skal utarbeides av de ansatte - de som arbeider direkte med barna.