Høringssvar fra Steinerbarnehageforbundet

Dato: 20.10.2019

Svartype: Med merknad

Steinerbarnehageforbundet støtter dette lovforeslaget, men vil understreke at dette ikke må føre til en økning i dokumentasjonsbyrde som da vil gå utenover tilstedeværelsen. Små grupper, god voksen tetthet og emosjonell tilstedeværelse, fremmer et godt psykososialt miljø og forebygger krenkelser, mobbing og utestenging.