Høringssvar fra Ringshaug barnehage samarbeidsutvalget

Dato: 11.11.2019

Hei!

Vi ønsker å kommentere høringsforslaget fra vår barnehage med følgende:

-Vi anser det som positivt at det blir lik praksis for alle barnehagene, i forhold til alle endringene.

-Lik praksis i forhold til de private og kommunale barnehagene. Det at hensynet til barnets beste er i og det psykososiale barnehagemiljøet er hovedfokus er det vi verdsetter mest i denne høringen.

-Det vi undrer oss over i dette høringsnotatet er følgende: Hva er systematisk dokumentasjon i forkant? Hvordan skal dette gjennomføres i praksis, i en allerede "sprengt" barnehagehverdag? Hvor mye skal dokumenteres?

- Hva er nulltolleranse i barnehagen? Krenkelser må forebygges, og aktivtetesplikten er bra som en kvalitetssikring, men nulltoleranse anses som et urealistisk i barnehagen.

mvh