Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Dato: 23.10.2019

Svartype: Med merknad

Gjerdrum kommune har behandlet høringen i Kommunestyret 16.10.2019.

Vedtak

Kommunen støtter høringene med følgende kommentarer:

Det skal være et ryddig og bevisst skille mellom kommunen som eier og kommunen som myndighet. Det vil i en liten kommune være vanskelig å få det skillet helt uavhengig av hverandre.