Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Leksdal barnehage

Dato: 01.10.2019

Svartype: Med merknad

samarbeidsutvalget i Leksdal barnehage har behandlet høringen

flott at det er pkt. som kommer i lovsform - blir kvalitet på barnehageinnholdet