Høringssvar fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede