Høringssvar fra SU i Ilebrekke barnehage

Dato: 11.11.2019

Svartype: Med merknad

Barnehagen skal dokumentere at den oppfyller aktivitesplikten:

- vi syns dette er bra for både barnet, foresatte og barnehagen at dette blir dokumentert. Både for at det skal kvalitetsikre at dette blir gjennomført og at man er enige om noen faglig forankrede tiltak. Samt for ettertiden, dersom det skulle være tvil om hva og om det hadde blitt noe.

- vi ser samtidig at dette kan være tidkrevende og er opptatt at det gjøres enkelt.

- vi er opptatt av at normalbegrepet er med, og at denne type tiltak settes i gang i mer alvorlige saker der det er snakk om mobbing/utestengelse.

Aktivitetsplikt:

- enig i at det er mer alvorlig når personalet er den som krenker barn.

Vi mener det også bør være aktivitetsplikt der foresatte krenker andres og eget barn.

Vi mener at skal man jobbe med å bedre barns psykososiale miljø er det viktig at personalet får økt kompetanse og det krever økt bemanning som er tilstede sammen med barna og veileder. Vi syns det er naivt å tro at dette ikke vil koste penger, men derimot ta personalet vekk fra barna for å dokumentere. Vi trenger økt bemanning.