Høringssvar fra Alta kommune

Dato: 10.10.2019

Vi stiller oss positive til lovendringsforslaget, men det må sees i sammenheng med at skriftlig dokumentasjon og oppfølging av både barn, foresatte, personal,etc, etc tar tid. Dette vil få konsekvenser for pedagognorm, bruk av plantid, styrers arbeidsmengde osv. Det er i lovforslaget større fokus på at det skal avdekkes hendelser/krenkelser som skal dokumenteres. Dette lar seg vanskelig gjennomføre dersom man feks er alene på avdeling på en senvakt, det må derfor utløses full bemanning gjennom hele dagen som resultat av evt lovendring.

Vi er skeptiske til de lokale føringer som kan komme som et resultat av lovendringen, feks økt krav til rapportering, skjemavelde, kontroller osv.

Hvis endring av loven innføres ønsker vi at det legges sentrale føringer til dokumentasjonsplikt