Høringssvar fra Norlandia Barnehagene AS

Dato: 13.11.2019

Vedlagt ligger svar på høring om forslag til endringer i barnehageloven, regler om barnehagemiljø.

Med hilsen

Kristin Voldsnes

divisjonsdirektør

Norlandia Barnehagene AS

Vedlegg