Høringssvar fra Ålesund kommune

Dato: 13.11.2019

Høringssvar fra Ålesund kommune ligger vedlagt.

Vedlegg