Høringssvar fra Nesna kommune

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Merknader:

§ 7c: Det må kunne gis unntak fra denne hovedregelen ut i fra barnetall og geografi. For eksempel har Nesna barnehage en egen avdeling på en øy som ligger ca. en times fergetur unna. Barnetallet har variert mellom 3 og 9 barn.

§ 8a: Ut fra vårt synspunkt er det meget utfordrende i en liten kommune som Nesna å følge dette forslag til lovkrav.

Med vennlig hilsen

Nesna Kommune

v/Rådgiver oppvekst og Kultur Tore Løkkås

v/Styrer Nesna Barnehage Hilde Herseth