Høringssvar fra Horten kommunestyre

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Uavhengig av eventuelle interkommunale løsninger eller omorganiseringer i kommunen, vil en atskillelse av barnehagemyndighet – og arbeidsgiveransvar kunne medføre behov for flere personer i administrasjoner med få ansatte.