Høringssvar fra Samarbeidsutvalget Vestringsbygda Barnehage

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Vi i Samarbeidsutvalget i Vestringsbygda Barnehage (Nord-Aurdal kommune) er veldig takknemlig for at dette lovforslaget kommer og støtter forslaget. I forbindelse med det nye lovforslaget ser man også en nødvendighet for økte midler til bemanning for å ivareta disse behovene. Hvis man øker kravene til barnehagene er det også viktig å styrke barnehagene, slik at de på best mulig måte kan følge opp, ivareta barna og lovendringene som implementeres.